Seikluspartner.ee tegevused

Tutvustame Seikluspartner poolt korraldatavaid tegevusi firmaüritusteks, kõiki tegevusi saab omavahel kombineerida vastavalt teie soovidele.

Fotojaht

Osalejad jagatakse gruppideks ja varustatakse digifotokatega. Osalejad peavad täitma kaks ülesannet:
1 – läbima tegevuskohti, ja täitma seal ülesandeid ning samal ajal pildistama oma meeskonnakaaslasi.
2 - osalejatele näidatakse puhkekeskuse ümbruses instruktorite poolt tehtud pilte, mille alusel peavad osalejad leidma üles sama koha.

Gps-seiklus

Osalejad jagatakse gruppideks, kes hakkavad instruktori juhendamisel gps-i abil puhkekeskuse ümbruses tegevuskohti läbima ja ülesandeid lahendama. Tegevust jagub korraga kõigile. Eelnevalt viiakse läbi kiirkursus orienteerumisest kaardi, kompassi ja gps-i abil.

Meeskonnamängud

Vastavalt osalejate arvule, moodustame grupid, grupid sooritavad erinevaid meeskonnaharjutusi, mis on jõukohased kõigile. Igas tegevuskohas selgitab instruktor ülesande ja fikseerib tulemuse.( mängude nimekirja kooskõlastame iga kliendiga eraldi)

Militarmängud

Enne retke algust teeme väikese hariva militaarkoolituse, koos temaatilise avarivistusega. Üritus on loomult militaarne kuid koormused on meelelahutuslikud ning jõukohased kõigile. Osalejatel tuleb: evakueerida haavatut, heita granaati, määrata kaugusi, lasta lasketiirus , püstitada sõjaväetelki jne.

Üleelamis-ellujäämisõpe

Korraldame erineva raskusastmega üleelamiskoolitusi. Võite valida kerge tutvustava meelelahutusliku üleelamiskoolituse, või ekstreemse ja raske koolituse, kus tuleb võidelda heaolu nimel loodusega. Ürituse kestel tutvustatakse teid metsas eluks ja ellujäämiseks vajalike põhitõdedega - kuidas orienteeruda, kus ööbida, millest toituda, tuletegemise eriviisidega, kalapüügi ja jahiga, vigastuste ja ekstreemolukordade lahendamisega.

Meresüstamatkad

Sõidetakse ühe-, kahe- ja kolmekohaliste meresüstadega. Paadid on merekindlad ja ujumisoskus ning eelnev kokkupuude aerutamisega ei ole vajalik. Enne mereleminekut instrueeritakse ja juhendatakse osalejad põhjalikult. Matka marsruut on valitud turvaline ning mööda looduskaunist rannikut. Matka julgestavad instruktorid. Korraga on merel 28 osalejat, matka kestvus ca 2 tundi. ( suuremate gruppide korral teeme mitu matka)

Meresüstadega sõitmine suurüritustel.

Sõidetakse ühe-, kahe- ja kolmekohaliste meresüstadega. Paadid on merekindlad ja ujumisoskus ning eelnev kokkupuude aerutamisega ei ole vajalik. Enne mereleminekut instrueeritakse ja juhendatakse osalejad põhjalikult. Sõitmine toimub ranniku lähedal poidega tähistatud alal, sõitmist julgestavad instruktorid.

Õhtujuhtimine

Oleme ette valmistanud rida seltskonnmänge ja tegevusi, et koosistumine/ olemine meeleolukamaks ja lõbusamaks muuta.
Osalejad jagatakse gruppideks, kes hakkavad osalema erinevates tegevustes, mis on sobitatud üldisesse päevakavva.
Ülesanded on meeleolukad ning jõukohased kõigile, alati on ülekaalus emotsioonid, mitte suur füüsiline pingutus. Ürituse lõppedes viime läbi autasustamise.

Platsimängud suur ja väikeüritustel

Tegevused toimuvad ühel platsil - väljakul, mis asub ürituse toimumiskoha vahetus läheduses, kuhu on kõigil osalejatel lihtne ligipääs. Moodustame 4-10 võistkonda igas võistkonnas 10-40 osalejat, kes sooritavad erinevaid meeskonnaharjutusi ja tegevusi, mis on jõukohased kõigile. Peale võistkondade moodustamist, teevad võistkonnad endale lipu ja panevad endale nime. Suvepäevade päevajuht tutvustab võistkondadele eelseisvaid ülesandeid ja osalejad valivad endi hulgast esindajad ja instruktorid jälgivad sooritusi ja panevad kirja tulemused. Võistkonnakaaslased, kes ei osale saavad kaasa elada oma võistkonna sooritustele. Platsimänge saab läbi viia ka stiiliüritusena, kus tegevused ja meeleolu on vastavuses valitud stiiliga.

Paintballi mäng

Missioon "kišlaki küla vabastamine " küla vabastamiseks õpetatakse tiimi ülematele mõned taktikaliselt olulised manöövrid ja juhtimise võtted peale mida alustatakse vabastusoperatsiooniga. Võidab see tiim kes vabastab külakese, mängitakse üksteise vastu turniirisüsteemis.

Individuaalalad

Vibust laskmine

Kasutame rahvavibu, mis on jõukohane kõigile. Peale harjutamist toimub vibuturniir: Igal osalejal on 3 proovilasku ning kolm võistluslasku, kolme võistluslasu tulemused summeeritakse lõplikuks tulemuseks.

Paintballi lasketiir

Märkilaskmine erinevate sihtmärkide pihta, paintballi relvast. Peale harjutamist toimub laskevõistlus: Igal osalejal on 3 proovilasku ning kolm võistluslasku, kolme võistluslasu tulemused summeeritakse lõplikuks tulemuseks.

Paintballi duell

Korraga on väljakul 2 osalejat, kes märguande peale avavad üksteise pihta „tule”. Huvilised saavad ennast instruktori juhendamisel ette valmistada, vormid, kaitsed ja instruktsioonid. Pealtvaatajad saavad jälgida duelli spetsiaalse võrgu tagant, mis tagab ohutuse. Hindamine: selgitame välja iga duelli võitja. Igale osalejale on arvestatud 20 kuuli.

Info telefonil: +372 58070 666, 58070 665
Lugupidamisega Saare talu

Saun

Sauna kasutus 15€ tund                                              

Ratsutamine

Meeldivaid hetki meie hobuste seltsis!

Karaoke

Siis kui pidu läinud käima!